Verkeerde vrouw gecremeerd

Een hoogbejaarde bewoonster van een Brussels rusthuis die vorige week in een ziekenhuis overleed, is per vergissing gecremeerd. De vrouw moest eigenlijk naast haar man worden begraven in het familiegraf op het kerkhof van Bonlez, in het Waalse Chaumont-Gistoux. De familie van de vrouw heeft een klacht ingediend.

De dochter van de vrouw had gevraagd dat het lichaam in het mortuarium van het OCMW-rusthuis zou worden bewaard, tot aan de aankomst van de begrafenisondernemer. Dinsdagavond merkte het OCMW echter dat het lichaam was verdwenen.

Privéfirma neemt verkeerd lichaam mee

Nadien bleek dat de familie van een andere overleden bewoner een privébegrafenisondernemer had ingeschakeld om het lichaam van hun naaste, dat eveneens in het mortuarium lag, te recupereren en te cremeren. De privéfirma heeft zich blijkbaar om een nog onbekende reden vergist van lichaam.

Het lichaam van de bejaarde vrouw werd gecremeerd en de assen verstrooid. Volgens Johan Dexters, van de Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndikale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België, zijn er in de afgelopen tien jaar 3 à 4 gevallen bekend in ons land waarbij overleden personen per vergissing werden gecremeerd.