Camera's tegen zelfmoord op spoor

De spoorwegen gaan warmtecamera’s inzetten om het hoge aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. “De camera’s komen op 24 plaatsen waar vaak zulke feiten plaatsvinden”, vertelt minister van Overheidsbedrijven Labille (PS) aan Het Nieuwsblad.

Zo zijn de sporen vlakbij een psychiatrisch centrum een probleemzone, waar dus ook camera’s zullen komen. Hoe werkt het? Als de camera opmerkt dat een persoon een tijdje stilstaat langs de spoorweg, stuurt hij een alarmsignaal uit. “Op dat moment zal ons bewakingspersoneel ingrijpen”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. “Er wordt dan een patrouille uitgestuurd of de naderende treinen worden gestopt.”

De camera’s zullen in een eerste fase in West-Vlaanderen worden getest, omdat daar het hoogste aantal incidenten plaatsvindt. Na een evaluatie zullen ze ook elders worden geplaatst.

Er komen ook nog andere maatregelen. Zo loopt er een test waarbij treinperrons met blauw LED-licht worden uitgerust, omdat dit licht een kalmerend effect heeft. Er worden ook meer afsluitingen geplaatst, en er komen preventieacties.

Afgelopen jaar waren er 163 wanhoopsdaden langs het spoor, 95 met de dood tot gevolg en 68 mislukte pogingen. In 2012 lagen de cijfers zelfs nog iets hoger.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.