Vrije naamkeuze wordt nipt gestemd

De Kamercommissie Justitie heeft vanavond het amendement goedgekeurd waardoor ouders voor de familienaam van hun kind de vrije keuze krijgen uit de naam van de vader, de moeder of een combinatie van beide. De naam van de vader wordt automatisch toegekend wanneer de ouders geen beslissing nemen of niet tot een compromis komen.

Het werd een chaotische stemming: CD&V-fractieleider Raf Terwingen stond buiten de zaal te telefoneren op het moment van de stemmen, waardoor de tegenstanders dus één stem tekort kwamen.

Het amendement werd goedgekeurd met acht stemmen voor (PS, MR, Open Vld en sp.a), zeven tegen, N-VA, CD&V, Ecolo-Groen en Vlaams Belang) en één onthouding (cdH). Terwingen van CD&V zou normaal tegen stemmen, maar terwijl hij naar eigen zeggen één en ander aan het aftoetsen was bij partijvoorzitter Wouter Beke, vond de stemming plaats.

Net voor de stemming hadden de voorstanders een korte schorsing van de vergadering gevraagd en verkregen. Die zou vijf minuten duren. Toen die om waren, en verschillende leden nog niet terug waren, kondigde commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh het begin van de stemming aan, ondanks de vraag van Open Vld om nog even te wachten.

De verrassing was groot toen de tegenstanders één stem tekort kwamen. Ook al omdat de vier N-VA’ers in de commissie tegen stemden, ook al hadden ze aangekondigd zich te onthouden.

CD&V’er Raf Terwingen is verontwaardigd: "Ik vind dit niet kunnen naar mij persoonlijk toe. Dit is niet correct. Ook N-VA’er Jan Jambon spreekt schande over de manier waarop "een collega van een andere partij zo te kakken wordt gezet en gauw gauw een stemming wordt uitgelokt. Zo laag is dit parlement nog nooit gevallen".

Minister Annemie Turtelboom (Open Vld), de drijvende kracht achter deze wet, wees er verschillende keren op dat het wetsontwerp meermaals passeerde langs interkabinettenwerkgroepen, kernkabinetten en ministerraden, en het steeds een akkoord kreeg. Volgens haar hebben ook alle partijen, behalve Vlaams Belang, voorstellen ingediend om de situatie te veranderen. Dus ook CD&V’ers.

De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering van morgen. Daar wordt het amendement normaal gezien niet meer gestemd, maar gaat het over de tekst in zijn geheel. Wanneer dat gebeurt zal Ecolo-Groen meestemmen met de voorstanders, omdat de tekst in zijn geheel toch een stap vooruit is, volgens de partij.