Kloof tussen arm en rijk wordt kleiner

De kloof tussen rijke en arme Belgen is sinds 2007 kleiner geworden. Dat blijkt uit een rapport van de Oeso over inkomensgelijkheid. Daar tegenover staat een erg duur systeem van sociale zekerheid. Dat schrijft De Standaard.

De crisis heeft het inkomen van de Belgische gezinnen niet getroffen. Volgens de organisatie van industrielanden (Oeso) lag het beschikbare gezinsinkomen in België in 2012 op 23.700 euro. Dat is meer dan het Europese gemiddelde, maar ook 1,1% hoger dan in 2007, voor de crisis. In de meeste Europese landen zijn de laagste inkomensgroepen er op achteruitgegaan, terwijl in ons land de armste bevolkingsgroep haar inkomen met 2,1% zag toenemen. Het Oeso-rapport toont dus aan dat de kloof tussen de rijkste en de armste Belgen tijdens de crisisjaren kleiner is geworden. Die dalende trend doet zich in slechts vier andere Europese landen voor.

Het uitgebreide systeem van de sociale zekerheid heeft de inkomensgelijkheid in België dus een beetje helpen verminderen, maar daarmee is de armoede in ons land niet verdwenen.