Universiteiten hebben meer lijken nodig

De universiteit van Luik heeft dringend nood aan lichamen die worden afgestaan aan de wetenschap. Daarom is de website van de universiteit vernieuwd, met ook een Nederlandse en een Duitstalige versie. Er komt ook een campagne die mensen ertoe moet aanzetten hun lichaam na hun dood aan de wetenschap te schenken.

De 60 tot 80 lichamen die jaarlijks aan de Luikse universiteit worden gedoneerd volstaan niet. En ook aan de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) is de nood groot: Daar krijgen ze jaarlijks 80 lichamen, maar ze hebben er 150 tot 200 nodig. "Dat komt door de explosie van het aantal geneeskundestudenten ten zuiden van de taalgrens", zegt prof. Herijgers van het Vaardigheidscentrum Anatomie van de KU Leuven.

In Leuven is er een jaarlijks aanbod van 70 tot 75 lichamen. "We plannen onze onderwijsmogelijkheden in functie van het bestaande aanbod en meer donoren zijn ook bij ons zeker welkom. Daarom vind ik het goed als de media aandacht besteden aan donorschap. Nieuwe onderzoeksmethodes, innovaties in prothesen, nieuwe chirurgische technieken doen de nood aan meer donoren toenemen."