Federale overheid is wanbetaler

In 2013 hebben alle federale overheidsdiensten (FOD) samen zowat 76.000 facturen van leveranciers te laat betaald. Dat betekent dat een op de vier facturen niet tijdig betaald werd. Alles samen gaat het om meer dan 300 miljoen euro aan achterstallige betalingen. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de FOD Budget en Beheerscontrole waarover le Soir bericht.

De FOD's Justitie en Volksgezondheid zijn de slechtste leerlingen van de klas, Defensie en Wetenschapsbeleid de beste.