Gerecht machteloos tegen 11-jarige dief

Een 11-jarige Roemeense dief is deze week opnieuw vrijgelaten zonder dat politie, justitie of Jongerenwelzijn daar iets tegen kon doen. Nochtans is de jongen bij heel wat korpsen in Frankrijk en België bekend, zegt de Brugse procureur Frank Demeester in Het Nieuwsblad.

Zijn jeugdige leeftijd geeft de jonge dief vrij spel. "De vraag rees inderdaad of de jongen pas elf was, zoals hij beweerde. Maar wij wisten al snel dat hij op dat punt de waarheid sprak", verduidelijkt Demeester. Enkele weken eerder was hij immers ook al opgepakt en toen is zijn leeftijd grondig onderzocht. "Van een plaatsing kon dus geen sprake zijn." Er werd dan ook geen jeugdrechter ingeschakeld.

"Om een minderjarige in een open instelling te plaatsen, moet hij of zij minstens twaalf jaar zijn", bevestigt het agentschap Jongerenwelzijn. "In een gesloten instelling is de minimumleeftijd zelfs veertien jaar. alleen bij zeer ernstige feiten kan opnieuw de leeftijdsgrens van twaalf jaar gehanteerd worden." De jonge dief dook onder meer al op in Sint-Niklaas, Aat en Doornik. Een open instelling zou een optie zijn, in kader van een problematische opvoedingssituatie. "Maar daar zou die jongen waarschijnlijk al na een paar uur gaan lopen", luidt het nog.