In het spoor van een vrouwelijke CEO

Twee derde van de Belgische economische topvrouwen is voor quota voor vrouwen in raden van bestuur. Dat blijkt uit een enquête van De Morgen en ‘Women on Board’ bij vijftig Belgische vrouwen in economische topfuncties.

Tien jaar geleden was nog maar 11% van de economische topvrouwen voor het idee gewonnen. Omdat er in de tussentijd weinig veranderd is, moet het dan maar hardleers, vinden ze. De Morgen en ‘Women on Board’, een organisatie die pleit voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging in organisaties, hielden de bevraging ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag morgen.

Europese quota

Tussen 2014 en 2020 zullen diverse private én publieke bedrijven en organisaties wel al verplicht worden vrouwen op te nemen in hun raden van bestuur. Dat heeft de Europese Commissie, onder aanvoeren van Viviane Reding, opgelegd. Tegen 2020 moet ten minste veertig procent vrouwen zetelen in besturen van beursgenoteerde bedrijven.

Die quota komen er omdat er tijdens de voorbije jaren in diverse lidstaten te weinig vooruitgang werd geboekt. "Ik ben het eens dat er iets moest gebeuren, in die zin hebben de quota een belangrijke signaalfunctie", zegt Herman Daems, voorzitter van de Commissie Corporate Governance.