"Stop discriminatie 65+'ers met handicap"

"Iedereen die jonger is dan 65 en een blijvende handicap of beperking heeft, krijgt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming voor de aankoop van hulpmiddelen of de aanpassing van zijn woning. Maar 65-plussers moeten die kosten zelf dragen. CD&V eist dat deze discriminatie in het volgende regeerakkoord wordt opgenomen en weggewerkt." Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans.

Iemand die op zijn 60ste betrokken raakt in een verkeersongeval en er blijvende invaliditeit aan overhoudt, heeft recht op een tegemoetkoming van het VAPH als hij in huis een traplift moet plaatsen of als in zijn auto de remmen en gaspedaal aan het stuur moeten worden geplaatst.

Idem voor een 62-jarige die een blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een herseninfarct en daardoor een computer nodig heeft om te communiceren, of een 64-jarige met Parkinson die een wandelstok of aangepaste rolstoel nodig heeft. "Maar als diezelfde personen pas na hun 65ste met deze beperkingen worden geconfronteerd, komt het VAPH niet tussen in de kosten. Dan moet de betrokkene de hulpmiddelen of aanpassingen in zijn woning of auto zelf volledig dragen. Dat is pure discriminatie", zegt Vera Jans (CD&V).

"Het VAPH erkent immers niemand boven de 65 en zo'n erkenning is nodig om je hulpmiddel terugbetaald te krijgen en om aanspraak te kunnen maken op welke dienstverlening dan ook, bijvoorbeeld dagopvang of begeleiding." Jans vindt dat de leeftijd waarop iemand een handicap krijgt, niet meer van belang mag zijn bij de toekenning van een tegemoetkoming.

"In samenspraak met Welzijnsminister Vandeurzen zal deze maatregel worden opgenomen in het CD&V-verkiezingsprogramma. Voor mij wordt dit een breekpunt in het volgende regeerakkoord."