Gerecht jaagt op 'wees van Léonard'

Het Belgische en het Luxemburgse gerecht zijn op zoek naar Stéphane Bleus, een oplichter die tientallen beleggers in België en daarbuiten zeker honderd miljoen armer heeft gemaakt. Hij won hun vertrouwen door zich voor te stellen als een wees die aartsbisschop Léonard als voogd had, vroeg hen te investeren en beloofde hen daarop woekerwinsten. Maar met een groot stuk van het geld leefde hij een luxeleventje. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag.

Het gerecht vergelijkt de man met de Amerikaanse megaoplichter Bernard Madoff. Die strikte jarenlang honderden investeerders en beloofde hen woekerwinsten, die hij vervolgens kon betalen met het geld van nieuwe investeerders.

‘De Belgische Madoff’ verfijnde het systeem en won het vertrouwen van zijn slachtoffers door zich voor te doen als ‘een vriend van de Kerk'. Hij stelde zich voor als een wees, wiens wettelijke voogd monseigneur Léonard was. En hij zei ook dat hij in Brussel een boekhandel had, die Léonard vorig jaar nog bezocht had en die in 2012 werd gezegend door de pauselijke nuntius Jacinto Berloco. Tot slot had hij zogezegd ook de restauratie van verscheidene kerkelijke gebouwen betaald.

Eigen lijfwacht

De man kreeg overal het vertrouwen, en beleggers begonnen massaal te investeren. Net zoals Madoff betaalde hij de woekerwinsten ook uit met geld van nieuwe slachtoffers. Maar met een groot deel van de investeringen werkte hij zijn eigen luxeleventje uit. Bleus had drie voltijdse chauffeurs in dienst en had ook een lijfwacht.

"Nog meer klachten"

Maar de waarheid kwam aan het licht, toen één van de investeerders plots al zijn geld in één keer terugvroeg. “Het eerste slachtoffer heeft klacht ingediend bij het Luxemburgse gerecht. Een tiental andere heeft hetzelfde gedaan”, zegt meester Jonathan Chazkal, die de gedupeerden verdedigt. “Sindsdien blijf het aantal gedupeerden toenemen.”

Ook het Belgische gerecht is betrokken, want de curator van de Belgische holding van Bleus, die afgelopen maand failliet werd verklaard wegens 300.000 euro schulden bij de fiscus, heeft klacht ingediend bij het Brusselse parket voor schriftvervalsing.