240.000 klachten over Vlaamse regering

De Vlaamse Ombudsdienst heeft onder de legislatuur van de regering Peeters II 240.000 klachten ontvangen. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als tijdens de regeerperiode van Peeters I. “En toch vormen die 240.000 klachten een sterk verhaal”, zegt ombudsman Bart Weekers.

“Met de 47.207 klachten uit 2013 erbij, komen we uit op 242.050 behandelde klachten sinds 2009, met een piek van 53.511 klachten in 2011.”

Volgens Weekers moet er wel rekening gehouden worden met de realiteit achter de cijfers. Zo was er in 2011  en 2012  een piek in het aantal klachten bij De Lijn, wat toen te verklaren was door het zware winterweer en de herschikking van het aanbod. Bovendien blijkt dat goed presterende klachtendiensten het aantal klachten zien dalen.”