S&P gelooft weer in België

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is positiever geworden over België. S&P schroefde de verwachting voor het land op van negatief naar stabiel. De rating van België werd daarbij bevestigd op AA.

De verhoging van de vooruitzichten betekent dat S&P de kans kleiner acht dat het die AA-rating in de toekomst zal verlagen. Concreet zegt S&P dat die kans nu kleiner is dan een op drie.

De creditrater verwijst onder meer naar het "institutioneel kader", dat gestabiliseerd is. "De goedkeuring van de zesde staatshervorming laat een toegenomen voorzienbaarheid en efficiëntie voorspellen van het openbaar beleid."

Dat opent volgens S&P de weg naar een versnelling van de hervormingen, wat de economische groei op middellange termijn ten goede moet komen. S&P wijst er daarbij op dat België al maatregelen genomen heeft om de loonkost terug te dringen en de competitiviteit van de export te versterken.