Elk kind krijgt dubbele achternaam

Binnenkort krijgt elk kind bij de geboorte een dubbele achternaam. Eerst die van de vader, dan die van de moeder. Daar is een meerderheid voor in het parlement. Alleen als de ouders het uitdrukkelijk vragen kan het kind nog alleen de naam van de vader krijgen, zoals nu. Alle kinderen binnen hetzelfde gezin moeten wel dezelfde achternaam hebben. 

Enkel als de ouders daar expliciet om vragen, zou de huidige regeling nog gelden waarbij het kind enkel de naam van de vader krijgt. Maar er zullen ook andere opties mogelijk zijn, als het amendement en het bijhorend wetsontwerp goedgekeurd worden. 

CD&V

Het was een verrassende wending in het debat over de familienamen in de Kamercommissie Justitie. CD&V had zich ’s ochtends verzet tegen de ruime keuzevrijheid: de familienaam van vader of moeder, of de combinatie vader-moeder of moeder-vader. Dat zou te veel keuzes geven en dus onduidelijkheid en een gebrek aan uniformiteit. Maar CD&V wil wel dat nieuwe kinderen automatisch de combinatie vader-moeder krijgen, als de ouders geen expliciete keuze maken of het onderling niet eens geraken.

Vanaf de tweede generatie kan zorgt dit amendement voor wel erg veel mogelijkheden.