Justitie hervormd vanaf 1 april

De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de hervorming van Justitie op 1 april kan ingaan. Kamer en Senaat keurden de hervorming van het gerechtelijk landschap goed. De hervorming vervangt de huidige 27 arrondissementen door twaalf nieuwe. Ze zorgt voor meer mobiliteit bij de magistraten en geeft de rechterlijke orde meer mogelijkheden en autonomie bij het beheer van mensen en middelen.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil dat de hervorming al op 1 april ingaat, terwijl sommigen ervoor pleiten dat die vanaf 1 september begint. Probleem is dat de mandaten van de 41 korpschefs einde maart ten einde lopen en dat de Hoge Raad voor Justitie niet tijdig klaar zal raken met de benoemingen van hun opvolgers.

De meerderheid diende om die reden een wetsvoorstel in dat daar een mouw aan moet passen. Er zullen 48 mensen voor een periode van twee maanden met een interimcontract aangesteld worden.

Volgens minister Turtelboom zou het een gemiste kans zijn de hervormingen uit te stellen. “Door de hervormingen nu al door te voeren, hebben de korpschefs de nodige tijd om hun reglementen nu al op te stellen.”