Nieuw flitstoestel mogelijk onwettig

Juristen van de politie hebben een nota aan het college van procureurs-generaal gestuurd waarin ze vragen stellen bij de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar, die gezien worden als de radar van de toekomst. Dat schrijft la Dernière Heure dinsdag.

In de nota vraagt de politie aan het college - bevoegd voor de 27 parketten van ons land - om een standpunt in te nemen voor er problemen rijzen door juridische onzekerheid en er een beroep kan worden aangetekend tegen processen-verbaal die op basis van het toestel worden uitgeschreven.

Een eerste probleem heeft te maken met het feit dat de Lidar een semimobiel toestel is, terwijl de huidige Belgische wetgeving enkel spreekt van vaste of mobiele radars. De Lidar is een hybride toestel, dat werkt als een vaste radar maar beschouwd wordt als een mobiele, een combinatie die de wet strikt gezien niet toelaat.

Tweede probleem heeft te maken met de goedkeuring van het apparaat. Het certificaat van goedkeuring van de Lidar dateert uit 2008, terwijl het toestel sindsdien verschillende wijzigingen en verbeteringen onderging. Daardoor zou het toestel een nieuwe goedkeuring moeten krijgen.

De semimobiele Lidar werkt met een infraroodlaser die de ractieradius voor hem 75 keer per seconde aftast. Hij kan de snelheid van elk voertuig berekenen en laat toe om te flitsen op 20 meter afstand en in alle weersomstandigheden en in alle mogelijk omgevingen, iets wat de klassieke radars niet kunnen. Die kunnen bijvoorbeeld niet flitsen in tunnels of in bochten. De Lidar wel.