Bijna 1 op 4 blaast positief bij Carré

Afgelopen nacht heeft de federale wegpolitie op de A12 in Antwerpen een grootschalige verkeers- en alcoholcontrole gehouden. Ook studenten van de politieschool namen deel aan de controles. Bij 124 mensen werd een ademtest afgenomen, 27 van hen bliezen positief. Dat is bijna 25 procent. Er werden ook twee positieve drugtesten afgelegd.

Studenten van de politieopleiding van de Campus Vesta voerden er onder het waakzaam oog van de Antwerpse federale wegpolitie doorgedreven verkeerscontroles uit. Tijdens deze stageopdracht werden de aspiranten, die met hun begeleiders de volledige actie zelf uitwerkten, onder andere geconfronteerd met hun leeftijdsgenoten die zich tijdens hun weekenduitstap verplaatsen.

Het hoofddoel blijft om het aantal doden en gekwetsten op onze wegen te verminderen, zegt de wegpolitie. "Deze grote actie en de aanwezigheid van zoveel politiemensen heeft een preventief doel: elke bestuurder moet zich bewust zijn dat, ook na de BOB-campagne, de inspanningen om onze wegen veiliger te maken worden voortgezet. De zichtbaarheid van dergelijke grote controle laat de bestuurder zien dat de pakkans reëel is en dat rijden en alcohol niet samengaan", luidt het.