Monitor wiegendood niet terugbetaald?

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) gaat voorstellen om het thuismonitoring ter preventie van wiegendood niet langer terug betalen. Alleen in enkele specifieke gevallen zou de thuismonitor nog terugbetaald worden. Dat schrijft Le Soir.

Een thuismonitor controleert voortdurend de ademhaling en de hartslag van een slapende baby en geeft een alarmsignaal af wanneer er afwijkingen worden vastgesteld. De monitor maakt samen met het slaaponderzoek deel uit van een preventieplan tegen wiegendood dat in de jaren negentig werd opgezet.

Het Riziv wil nu voorstellen om de terugbetaling van de thuismonitor te schrappen, zonder evenwel te raken aan het slaaponderzoek. Volgens kinderartsen bestaat daardoor het gevaar dat het aantal gevallen van wiegendood weer zal toenemen.