Aantal ongevallen met trucks daalt

Het aantal ongevallen met vrachtwagens in Vlaanderen is tussen 2005 en 2012 met 20,9 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De Verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV wijst bovendien op de verderzetting van deze tendens in de eerste drie kwartalen van 2013.

In 2005 waren er nog 2.103 ongevallen met vrachtwagens, in 2012 was dat cijfer gedaald tot 1.663.

Ook het aantal slachtoffers dat daarbij valt en de ernst van de vrachtwagenongevallen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Het aantal dodelijke verkeerslachtoffers daalde met 42,6 procent, van 108 naar 62. Het aantal gewonden daalde met 19,6 procent, van 2.702 naar 2.173.

Met 37 dodelijke slachtoffers per 1.000 letselongevallen blijven vrachtwagenongevallen echter bovengemiddeld ernstig. De grote massa van vrachtwagens is daar niet vreemd aan