Euthanasiewet wordt uitgebreid

In de kamer is zonet de uitbreiding van de euthanasiewet naar wilsbekwame minderjarigen goedgekeurd. De stemming telde 86 stemmen voor, 44 stemmen tegen en 12 onthoudingen. De fracties hadden hun leden de vrijheid gelaten om te stemmen in eer en geweten, en dus niet noodzakelijk het partijstandpunt te volgen.

Dat kwam omdat er niet enkel tussen de regeringspartijen onderling onenigheid bestond over het dossier, ook binnen de fracties waren er meningsverschillen. Uiteindelijk waren er dus toch genoeg parlementsleden die voor stemden. Tijdens de stemming was er ook even tumult, een jongeman in de publiekstribune zou moordenaars geroepen hebben.

Deze uitbreiding betekent dat ook wilsbekwame minderjarigen in aanmerking komen voor euthanasie, als ze ondraaglijk en fysiek lijden.