Nieuwe enkelband met gps is een succes

Het nieuwe systeem van de enkelband met gps blijkt aan te slaan. Het systeem is al 25 keer toegepast sinds de invoering op 1 januari van dit jaar.

De enkelband is bedoeld voor mensen die in voorhechtenis zitten, maar onder strikte voorwaarden door de onderzoeksrechter worden vrijgelaten. Ze moeten dus niet naar de gevangenis, maar worden de hele tijd gevolgd met een enkelband. Van die 25 mensen hebben er 4 hun straf in voorhechtenis al uitgezeten. "De mensen mogen huis niet verlaten met deze elektronische enkelband. De bedoeling is om de druk op de gevangenissen weg te nemen. Momenteel zit 40% van de mensen in voorhechtenis in de gevangenis", zegt Liesbeth Wyseur van FOD justitie.

Justitie hoopt op termijn tot 400 van die nieuwe enkelbanden in gebruik te nemen.