Kiest Vlaamse regering voor BAM?

Vrijdag maakt de Vlaamse regering een definitieve keuze over het te volgen tracé voor de sluiting van de Antwerpse ring.  Daarmee zou, 19 jaar na de opstart van “Het Masterplan voor de mobiliteit in Antwerpen”, een oplossing moeten komen voor de Antwerpse mobiliteit. Vlaams minister-president Kris Peeters wil alvast met een doorbraak in dit dossier richting kiezer trekken.

De keuze van de Vlaamse regering gebeurt op basis van het 2.000 pagina’s tellende Milieu Effecten Rapport (MER). Daarin worden de 5 overgebleven voorkeurtracés onderzocht, maar de echte keuze van de Vlaamse regering gaat tussen de twee bekendste en meest besproken tracés: het BAM-tracé (ofwel de Oosterweelverbinding) en het Meccano-tracé. In het MER worden de verschillende tracés gescoord op drie criteria: mobiliteit, milieu en ‘mens en samenleving’. Een overzicht.

Mobiliteit: BAM

Op het vlak van mobiliteit scoort het BAM-tracé het best. Het is het kortste traject en ligt het dichtst bij het stadscentrum, waardoor het volgens de onderzoekers het meeste verkeer zal wegtrekken van de Kennedytunnel. Het Meccano-tracé, dat verder van de stad ligt en ook langer is, slaagt daar volgens het MER minder in en zou dus een minder performante oplossing bieden op vlak van mobiliteit.

Leefbaarheid: Meccano

Wanneer het om leefbaarheid gaat scoort het Meccano-tracé van de actiegroepen StRaten-generaal en de vzw Ademloos beter dan het BAM-tracé. Vooral wanneer het om lucht- en geluidshinder en fijn stof gaat, wijst het MER op de negatieve effecten in het noorden van Antwerpen.

Ruimtelijke impact: ex aequo

Op het derde criterium worden beide tracés evenwaardig ingeschat. Het BAM-tracé heeft een negatieve impact op een aantal natuurzones, terwijl het Meccano-tracé een impact heeft op “landschappelijk en agrarisch waardevol open ruimtegebied.”

Naast de beoordeling van de verschillende tracés schiet het MER de exploitatievoorwaarden die de Vlaamse regering had opgelegd af. Zo zou volgens het MER een vrachtverbod in de Kennedy-tunnel en een tolheffing voor de Oosterweelverbinding contraproductief werken.

Weegt mobiliteit het zwaarst door?

Vrijdag zou de Vlaamse regering een definitieve keuze moeten maken tussen de twee tracés. Voor 4 april wil de regering namelijk een Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opstarten, dat plan bepaalt waar wegen, huizen of groenzones komen. Op vraag van Europa moet er dan ook een veiligheidsplan voorzien worden.

De keuze lijkt op dit moment uit te gaan naar het BAM-tracé. De Vlaamse regering, met Kris Peeters op kop, zou een beslissing in het dossier zeer goed kunnen gebruiken in zijn verkiezingscampagne. Na 19 jaar een doorbraak in dit dossier, het zou mooi staan op het lijstje van verwezenlijkingen van de minister-president.

Eerder verklaarde niet alleen CD&V, maar ook N-VA zich al voorstander van het BAM-tracé. Of coalitiepartner sp.a, die van kamp wisselde, nog roet in het eten kan strooien, is nog maar de vraag.