Fraude bij e-banking stijgt met 70 procent

Het aantal fraudegevallen met internetbankieren is in 2013 met 70 procent gestegen in vergelijking met het jaar voorheen. Het gaat om 1.772 fraudegevallen vorig jaar tegenover 1.003 gevallen in 2012. In totaal goed voor een ontvreemd nettobedrag van 5,17 miljoen euro dat niet gerecupereerd kan worden van de fraudeurs.

Volgens Febelfin, de federatie van de financiële sector, zijn bijna alle fraudegevallen toe te schrijven aan phishing. Dat is een techniek waarbij de fraudeurs contact opnemen met een mogelijk slachtoffer en diens persoonlijke gegevens en bancaire codes trachten te bemachtigen.

De federatie wijst er wel op dat de laatste maanden van 2013 een sterke daling werd vastgesteld. “De kwartaalcijfers voor 2013 liggen het laagst in het vierde kwartaal van het jaar.” Bovendien benadrukt Febelfin dat internetbankieren veilig is en blijft. "We spreken van ongeveer 1 fraudegeval op elke 250.000 aangemelde gebruikers. Daarmee blijft het aantal fraudegevallen relatief beperkt.”

Febelfin waarschuwt er niettemin voor om nooit bancaire codes door te geven, noch via e-mail, noch via telefoon.