Aantal zwartrijders De Lijn fors gedaald

Het aantal zwartrijders op trams of bussen van vervoersmaatschappij De Lijn is afgelopen jaar sterk gedaald.  Eén op veertig gecontroleerde reizigers beschikte niet over een geldig vervoersbewijs, het laagste aandeel sinds 2008. De Lijn richt haar pijlen nu specifiek op jongeren.

De Lijn controleerde in 2013 ruim 1,86 miljoen bus- en tramreizigers, een kwart meer dan in 2012. Toch werden er minder mensen betrapt op zwartrijden: 46.349 in 2013 tegenover meer dan 50.000 het jaar voordien. Voor 2013 komt dat neer op 2,5 procent van de gecontroleerde reizigers, in 2008 bedroeg dat aantal nog 3,2 procent.

"98 procent reizigers betaalt correct"

“Door meer te controleren en sommige controles aan te kondigen, is het aantal betrapte reizigers gedaald tot het laagste niveau sinds 2008”, reageert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.  “Bijna 98 procent van onze reizigers betaalt correct.”

Toch blijft er een werkpunt voor De Lijn. Bijna twee op drie (62 procent) zwartrijders zijn jonger dan 25 jaar, zo stelde De Lijn vast. Daarom lanceert de vervoersmaatschappij een online campagne die zich richt op jongeren. Het moet de doelgroep informeren over het tijdig aanvragen van sms-tickets.

Ook in 2014 wil De Lijn het aantal controles op zwartrijden verhogen.