Bereken de kost van jouw autorit

De overheid start met een proefproject van rekeningrijden. Dat project moet nagaan in hoeverre autobestuurders hun gedrag aanpassen wanneer ze een taks moeten betalen per kilometer. Nu betalen we nog een vast bedrag aan wegentaks op jaarbasis, ongeacht het aantal kilometers dat je rijdt. Als rekeningrijden wordt ingevoerd komt daar verandering in.

Variërende tarieven

Om te beginnen varieert de prijs van rekeningrijden naargelang het tijdstip waarop je rijdt. Tijdens de ochtend- (7u-9u) en avondspits (16u-18u) betaal je meer dan tijdens de rest van de dag. ’s Nachts rijden (22u – 5u) blijft gratis. Ook het type van wegen dat je gebruikt speelt een rol. Rijden in het stadscentrum kost per kilometer bijna dubbel zoveel als op de autosnelweg. Ook andere lokale wegen zijn duurder dan de snelweg. Rekeningrijden is dus het duurst tijdens de spits in de stad. Dan betaal je 0.09 euro per kilometer.

Bereken hier hoeveel jij zou moeten betalen met rekeningrijden, ongeacht eventuele wijzigingen aan de belastingen. De prijzen zijn berekend op basis van een verplaatsing in de spits. De weektarieven gelden voor wie het traject dagelijks aflegt. Het bedrag per jaar is gebaseerd op woon-werkverkeer van een persoon die voltijds werkt en het traject dagelijks aflegt. Voor alle duidelijkheid: De tarieven die nu op tafel liggen zijn nog niet definitief.