Child alert bijna nooit gebruikt

Child Alert bestaat deze maand drie jaar, maar het systeem wordt zelden of nooit gebruikt. Sinds de lancering in februari 2011 werd het slechts één keer geactiveerd op 20 december 2011. Toen verdween een negenjarige jongen in de buurt van Luik. Toch blijft het systeem operationeel.

“Het was van in het begin voorzien dat het systeem slechts één keer per jaar of minder zou worden geactiveerd. Er moet sprake zijn van een verdwijning met onmiddellijk en overduidelijk levensgevaar”, zegt Dirk Depover van Child Focus. Het systeem wordt niet vaak geactiveerd om gewenning bij de mensen te voorkomen. 

Child Alert is een intensief alarm dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken. Dat gebeurt via televisie, smartphone-apps en e-mail maar ook via informatieborden op de snelwegen. Het Child Alert systeem wordt enkel geactiveerd als de magistraat die belast is met het onderzoek, politie en Child Focus dat beslissen.