Regering vecht vliegroutes aan

De Vlaamse regering vecht een beslissing aan van luchtverkeersleider Belgocontrol om een aantal vliegroutes naar het noorden te verschuiven. Door die beslissing zouden meer mensen in een aantal Vlaamse gemeenten ten noorden van Brussel veel meer last hebben van vliegtuiglawaai.

Door een beslissing van Belgocontrol zouden twee vliegroutes meer noordelijk komen te liggen, over dichtbevolkter gebied in een reeks Vlaamse gemeenten. Volgens minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is die beslissing er zonder voorafgaand overleg gekomen en is er geen studie naar de impact uitgevoerd. Er is ook geen inspraak geweest. Voor 24 februari zal de Vlaamse regering daarom een verzoekschrift indienen bij de Raad van State om de beslissing van Belgocontrol te laten schorsen en vernietigen. 

Minister-president Peeters zegt geen "politieke of communautaire spelletjes" van het dossier te willen maken. Volgens hem is de actie niet gericht tegen de federale regering, maar tegen een beslissing van Belgocontrol. Al vindt hij het "evident" dat de beslissing er gekomen is op vraag van de bevoegde federale staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH). Maandag protesteerden een aantal burgemeesters uit de noordrand tegen de verschuiving van de vliegroutes. De Vlaamse regering zegt echter al langer met het dossier bezig te zijn.