"Studentenkoten beter controleren"

De brandweercommandanten van de universiteitssteden Leuven, Gent en Antwerpen roepen de Vlaamse regering op om werk te maken van een nieuw, uniform controlesysteem van de studentenkoten. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. De oproep komt er na de brand in Leuven waarbij twee buitenlandse studentes om het leven kwamen.

Elke studentenstad telt heel wat niet-geregistreerde studentenkoten, wat de controle van de brandveiligheid erg bemoeilijkt. Ook de huurder van het Leuvense pand had het gebouw niet laten registreren bij de stad en bezat geen attest van brandveiligheid.

Overkoepelend systeem

Ook zijn er op dit moment geen uniforme Vlaamse regels voor de veiligheid van studentenkoten. Elke stad hanteert daarvoor zijn eigen politiereglement. "Met een geharmoniseerde aanpak kunnen we zeker meer resultaat boeken", zegt Chris Addiers, korpschef van de Antwerpse brandweer. Addiers en zijn collega's in Gent en Leuven stellen daarom voor om alle Vlaamse studentenkoten verplicht te laten registreren in één overkoepelend systeem met strikte, uniforme regels.

Volgens het Nieuwsblad heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) oren naar het voorstel en houdt ze binnenkort overleg met de brandweer en de steden en gemeenten.