Langer wachten op extra pensioen

Werknemers zullen in de toekomst wellicht langer moeten wachten op de uitbetaling van hun aanvullend pensioen. Momenteel kan dat vanaf 60 jaar, maar minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) wil de leeftijdsgrens optrekken. Dat schrijft De Morgen.

Volgens de krant is het de bedoeling dat de leeftijdsgrens voor het aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pensioenspijler, wordt opgetrokken tot 62 jaar. Dat is de grens die sinds kort geldt voor het vervroegd opnemen van het wettelijk pensioen, de eerste pijler.

Contractbreuk

De socialistische vakbond ABVV spreekt van contractbreuk. "Mensen zullen het geld niet op het overeengekomen tijdstip kunnen opnemen", zegt federaal secretaris Jef Maes. "Wie op zijn zestigste zijn aanvullend pensioen wil opnemen om de kinderen te helpen een eigen woning te kopen, heeft pech."

De krant wijst erop dat de federale regering de pensioenwetgeving verscherpte om mensen ertoe aan te zetten langer te werken. Vervroegd wettelijk pensioen kan niet langer op 60 jaar, maar pas vanaf 62 jaar, tenminste bij een loopbaan van 40 jaar. Een pak werknemers komt niet aan zoveel gewerkte jaren, en moet dus langer werken. Meestal zullen ze dan moeten wachten tot ze 65 zijn voordat ze hun aanvullend pensioen kunnen opnemen, klinkt het.

Niet definitief

"We gaan na hoe de tweede pijler kan aansluiten op de hervorming van de eerste pijler", zegt de woordvoerder van De Croo, Tom Meulenbergs. "Maar over leeftijdsgrenzen is het laatste woord nog niet gezegd. Onze voorstellen zijn niet definitief." De Croo vindt de uitspraken van het ABVV over de aanpassing van de regels dan ook voorbarig. Hij is "verbaasd" over de uithaal van de vakbond, te meer omdat vandaag heel wat werknemers een lager aanvullend pensioen ontvangen indien ze na hun zestigste doorwerken. Hoe langer je werkt, hoe lager het aanvullend pensioen. Er wordt onderzocht hoe dit kan worden voorkomen, maar hierover zijn nog geen beslissingen genomen, luidt het. 

De regering buigt zich deze week over het plan van De Croo. Volgend jaar zou het van kracht moeten worden.