Belgen verklikken massaal fraude

Het aantal "verklikkingen" van mogelijke belastingfraudeurs is het afgelopen jaar maar liefst verdubbeld. In 2007 ontving men bij de belastingen nog maar zo'n 160 verklikkingen per jaar. In 2012 waren dat er al meer dan 1.200 en in 2013 verdubbelde dat aantal nog eens tot bijna 2.700 "tips", zo staat te lezen in Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Standaard en Het Nieuwsblad.

"Mensen tolereren fraude niet langer", zo verklaart de FOD Financiën de forse stijging van het aantal mensen dat fraudeurs verklikt.

Toch lopen ze bij de belastingen niet echt warm voor deze verklikkersmentaliteit. Want vaak speelt afgunst mee, of zijn de anonieme tips eerder afrekeningen tussen buren of familie. "Wij hebben geen kliklijn, en zullen die ook niet installeren", klinkt het bij de fiscus.

Veel van deze tips blijken na een eerste analyse immers al meteen rijp voor de vuilnisbak. "Soms vermoeden mensen aan de rijke levensstijl van hun buur dat die wel moet frauderen, terwijl na controle blijkt dat die persoon netjes alles aangeeft".

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) reageerde terughoudend. "De opsporing van fraudeurs moet toch vooral een taak zijn van de controlediensten", beklemtoont hij.