Arrestatie ontlopen? Blaas jezelf op

Dieven en inbrekers uit Oost­-Europa passen de jongste tijd een nieuwe manier toe om niet gearresteerd te worden, zo heeft Het Nieuwsblad achterhaald.

De boeven misbruiken de "duikerstruc" om de druk in de oren te regelen tot er haarvaten barsten, de sinussen be­schadigd raken en de ogen zwellen. Zo lijkt het alsof de arrestan­ten door de politie mishandeld werden.

Een opname in het zie­kenhuis is nodig, maar die duurt doorgaans langer dan de wettelij­ke termijn van vrijheidsbero­ving. Dus wenkt voor de misdadi­gers algauw de verplichte vrijla­ting.

Valsalva­manoeuvre heet de be­kende techniek van duikers en vliegeniers om met dichtgekne­pen neus en mond te blazen om drukschommelingen in de oren te compenseren. Maar de tech­niek moet voorzichtig worden toegepast. Anders kunnen er let­sels optreden, waarschuwen ex­perts.

De truc werd enkele maanden geleden vastgesteld door de Franse gendarmerie. Die bracht de Europese politiediensten op de hoogte. Ook in ons land zijn al verscheidene gevallen gesignaleerd.

En zelfs een variante op de techniek. Betrapte misdadigers bleken in het bezit van grote hoe­veelheden antiallergica, die zij inslikten als zij opgepakt wer­den. Met een gezwollen en rood­gekleurd hoofd tot gevolg, alsof ze slaag hadden gekregen.