OCMW's in geldnood: gemeenten leggen bij

De gemeenten komen almaar meer in de financiële problemen. Tussen 2007 en 2012 trokken ze jaarlijks 4,2 procent meer uit voor de financiering van de OCMW's en de lokale politie. Die stijging zette zich ook in 2013 door, zo schrijven De Tijd en L'Echo, die een doorlichting van de lokale financiën door de bank Belfius konden inkijken.

Vorig jaar groeide het gat in de OCMW-begroting gemiddeld met 4,4 procent. De gemeenten moesten 127 euro per inwoner neertellen om dat gat te dichten. Voor de werking van de lokale politie legden ze 148 euro per inwoner neer. De klim is vooral te wijten aan de explosie van de personeelskosten. De gemeenten moeten door de pensioenhervormingen hogere pensioenbijdragen betalen. Bij de OCMW's vertaalde zich dat in 2013 in een stijging van de personeelskosten met 4,3 procent. Bij de politiezones bedroeg de stijging 4 procent.

Bovendien moeten de OCMW's door de vergrijzing hun dienstverlening, zoals het uitbaten van een rusthuis, uitbreiden. OCMW's met een rusthuis zien hun kosten nu al oplopen tot 678 euro per inwoner, tegenover 267 euro per inwoner voor centra zonder rusthuis.