De Lijn wil minder bussen op platteland

De Lijn wil minder bussen op het platteland inzetten. Nu moet iedereen een halte hebben op 750 meter van zijn of haar deur. Dat stelt topman Roger Kesteloot ter discussie. Dat schrijven De standaard en Het Nieuwsblad.

Inzetten op steden

Volgens Kesteloot moeten keuzes worden gemaakt. De Lijn wil inzetten op steden en verstedelijkte gebieden, waar de mobiliteitsbehoeften het grootst zijn. Daarom moet de basismobiliteit - die iedereen een halte en een aanbod op 750 meter van zijn woning garandeert - ter discussie gesteld wor­den. "Niet het recht op mobili­teit, maar wel de manier waarop het vandaag ingevuld wordt", aldus Kesteloot.  Dat betekent volgens hem niet dat de buslijn in dunbevolkt gebied zal verdwijnen, maar wel dat het creatiever zal worden ingevuld. Hoe is onderwerp van debat, aldus nog de topman. "Er kan een belbus komen of een taxi of als dat niet lukt moeten we samen met de gemeentebesturen naar alternatieven zoeken".

De directeur-generaal van De Lijn wil ook af van het gratis openbaar vervoer.