GAS-boetes nogmaals onder vuur

De wet op de GAS-boetes komt opnieuw in gevaar. In een advies hebben de vijf parketten-generaal zich vernietigend uitgelaten over de GAS-boetes. Maar dit negatief advies is nooit behandeld in de commissie Binnenlandse Zaken. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Het was ex-vrederechter Jan Nolf die de zaak aankaartte op de website van het tijdschrift Knack. De adviezen waren gevraagd door minister van Justitie Annemie Turtelboom en Siegfried Bracke, voorzitter van de commissie Binnenlandse zaken.

Maar de regeringspartijen en de N-VA verwezen die adviezen naar de prullenmand en ze werden nooit behandeld "omdat er al een brede consensus was, het mocht vooruitgaan".

Bracke ontkent de beschuldiging dat de adviezen ook werden achtergehouden: "Ik heb ze laten publiceren op het intranet van het parlement. Daar waren ze te raadplegen door alle parlementsleden die erover moesten stemmen. De meerderheid besliste wel om geen bijkomende hoorzittingen over de GAS-boetes te houden. Men wilde dat het snel ging. Er werd aangedrongen door de grote steden".

Het negatieve advies van de topmagistraten betekent een serieuze versterking voor de zaak die de Liga voor de Mensenrechten, de Kinderrechtencoalitie en de vakbonden hebben aangespannen bij het Grondwettelijk Hof. Zij vragen de vernietiging van de GAS-wet.