Bouwsector vindt eindelijk ingenieurs

In vijf jaar tijd is het aantal studenten met een bachelorsdiploma in de bouw verdrievoudigd. In 2009 studeerden 80 studenten af, nu zijn dat er bijna 240. Een kwart van de afgestudeerden volgt daarna nog een andere opleiding, ingenieursstudies bijvoorbeeld.

Bouwsector herademt

De cijfers zijn goed nieuws voor de bouwsector, die al langer met een tekort aan ingenieurs kampt. "De professionele bachelor is een 'doorschuifluik' naar een ingenieursopleiding, waardoor we eigenlijk ook het aantal ingenieurs, en dan vooral het aantal industriële ingenieurs, kunnen verhogen", zegt Marc Dillen, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Nederlanders haken af

Om het tekort aan ingenieurs in Vlaanderen op te vangen, werden ook initiatieven gelanceerd om buitenlandse ingenieurs naar hier te halen. Maar dat bleek geen succes. De voornaamste barrière daarvoor is de taal, maar ook heel wat Nederlandse ingenieurs zijn uiteindelijk niet gestart. "Dat heeft alles te maken met een eigen Vlaamse cultuur in de bouw", zegt Marc Dillen. "We hebben een eigen aanpak, een eigen organisatie, een eigen jargon. Zelfs al spreekt men dezelfde taal, dan nog zijn er grote verschillen."