Ingangsexamen artsen op de helling

De Vlaamse medische wereld verzet zich hevig tegen het plan van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) om de beperking op het aantal nieuwe huisartsen en specialisten af te schaffen. "Dit komt neer op de afschaffing van het ingangsexamengeneeskunde in Vlaanderen", klinkt het in De Morgen.

Overaanbod in Wallonië

Minister Onkelinx zegt dat ze met het opheffen van een aantal beperkingen het tekort aan onder andere huisartsen, spoedartsen en geriaters wil aanpakken. De ministerraad keurde daarvoor op 6 december een ontwerp van KB goed. Volgens Jan Eggermont, vicedecaan van de Leuvense faculteit geneeskunde, lijkt dat een positieve maatregel. "Maar eigenlijk gaat het om een regularisering van het overschot aan artsen dat in Franstalig België afstudeert." De beperking op het aantal artsen werd eind jaren '90 in het hele land ingevoerd. Vlaanderen organiseert sinds 1997 een toegangsexamen voor de opleidingen tot arts en tandarts. Onder andere door die filter zijn er bijna nooit meer afgestudeerden dan het aantal beschikbare Riziv-nummers. Die zijn noodzakelijk om als huisarts of specialist aan de slag te kunnen gaan.

 

Probleem creëren

In Franstalig België lukte het beperken van de instroom door juridische discussies niet. Het gevolg is dat de Franstalige gemeenschap afstevent op een overschot van een duizendtal kandidaat-artsen.  "Omdat de numerus clausus en het ingangsexamen per decreet verankerd zijn,  betekent dit de afschaffing van het ingangsexamen in Vlaanderen", zegt Eggermont. "De minister lost een probleem in Franstalig België op door in Vlaanderen een probleem te creëren." Als het KB door de ministerraad bij de tweede lezing wordt goedgekeurd, betekent dit dat studenten zich daarna zonder toegangsproef kunnen aanmelden voor de opleiding huisarts of een van de knelpuntspecialismen.

De universiteiten vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt door de verwachte toevloed van studenten. Om het KB in extremis tegen te houden voeren de Vlaamse universiteiten hun verzet op.