Levensverwachting opnieuw gestegen

Kinderen die nu geboren worden leven gemiddeld twee jaar langer dan kinderen die tien jaar geleden werden geboren. Dat blijkt uit de nieuwste sterftecijfers die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag publiceerde.

Uit de cijfers blijkt dat de levensverwachting blijft stijgen, opnieuw met enkele maanden. Een meisje dat in 2011 is geboren zou nu gemiddeld 83,7 jaar worden, voor een jongen is dat 78,9 jaar.

De belangrijkste daling in de sterftecijfers is toe te schrijven aan de sterke afname van sterfte door hart- en vaatziekten. Die is op tien jaar tijd met een kwart gedaald.

Het slechte nieuws is dat het aantal zelfdodingen is gestegen. In 2011 maakten 1.152 mensen een einde aan hun leven, 86 meer dan in 2010. De stijging is groter bij vrouwen (+13%) dan bij mannen (+6%). Het Vlaamse suïcidecijfer blijft anderhalve keer hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie.

Minister Vandeurzen zegt dat aandacht voor suïcidepreventie niet mag verslappen. "Het is belangrijk dat de verschillende strategieën van het Vlaams actieplan suïcidepreventie verder uitgevoerd worden. De hele samenleving in al zijn onderdelen moet voor deze problematiek gesensibiliseerd worden. De hulpverlening alleen kan dit niet oplossen", zegt Vandeurzen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).

Evolutie levensverwachting (2002-2011) | Create infographics