Dubbel zoveel gratis woonverzekeringen

Vlamingen dienden in 2013 een record aantal aanvragen in voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen ontving 13.643 aanvragen. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2012, meldt De Standaard. Het agentschap Wonen-Vlaanderen zette vorig jaar informatiecampagnes op om de verzekering meer bekendheid te geven. Door die informatiecampagnes verdubbelde het aantal aanvragen. “In 2012 waren dat er 7.075, in 2013 13.643”, zegt Sara Verheyden, coördinator van de verzekering gewaarborgd wonen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen.

De verzekering kwam er in 1998 op initiatief van de Vlaamse overheid. Wie aan een aantal voorwaarden voldoet, kan ze gratis aangaan bij de afsluiting van een lening voor de aankoop, renovatie of bouw van een woning in Vlaanderen. De Overheid wil kredietnemers zo beschermen tegen onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als de kredietnemer onvrijwillig zijn job verliest binnen de eerste tien jaar van de lening, komt de verzekeraar tussen voor het aflossen van de woonkrediet. Dit voor maximum 3 jaar. De tegemoetkoming bedraagt 600 euro per maand.