“Geen bètablokkers bij hartoperatie”

Mensen die een hartoperatie moeten ondergaan mogen geen bètablokkers krijgen. Dat is gevaarlijk, blijkt uit een Brits onderzoek. Volgens een Europese richtlijn moeten patiënten die risico lopen op complicaties voor hun hartoperatie bètablokkers krijgen. Die richtlijn was gebaseerd op onderzoek van een Nederlandse professor, maar dat onderzoek was vervalst. Hartpatiënten die bètablokkers slikken lopen niet minder maar juist een kwart meer kans om te sterven.