14 fraudeurs vrijuit door domme fout

Veertien beklaagden van een groot corruptieproces in Brugge gaan vrijuit door een stomme procedurefout: een telefoon die onwettig afgetapt is. De meeste beklaagden waren topambtenaren van de dienst Stedenbouw. Ze leverden bouwvergunningen af in ruil voor geld, etentjes en luxereizen. De wanpraktijken duurden meer dan tien jaar.

Het onderzoek startte al in 2003, maar kwam pas in een stroomversnelling in 2006. Zes ambtenaren zouden etentjes en geschenken aanvaard hebben om een goed woordje te doen bij het toekennen van bouwvergunningen. De bouwpromotoren en architecten die zich mogelijk schuldig maakten aan actieve omkoping werden niet vervolgd.

Enkele bezwarende telefoontaps stammen uit een Kortrijks dossier naar de hormonenhandel van veearts José Landuyt. Die telefoontaps werden bij de behandeling van die zaak al nietig verklaard.

Ook de rechter in Brugge kwam tot dezelfde conclusie en zag hierin een onmiskenbare schending van de rechten van verdediging. Daarom werden alle beklaagden vrijgesproken. Onder hen ook wielermecenas Noël Demeulenaere, de ex-burgemeester van Wielsbeke. Alle betrokkenen hielden overigens hun onschuld staande. Ze betwisten de etentjes en de geschenken niet, maar beweren dat er geen sprake is van omkoping. Vijf andere beklaagden hadden eerder een minnelijke schikking betaald.