In beeld: zo lang stond u stil in 2013

In 2013 hebben de files in België een absoluut record bereikt. Op het piekmoment stond er 1671 kilometer file, door hevige sneeuwbuien. Maar ook het gemiddelde ging omhoog. In 2012 stond er gemiddeld 32,74 kilometer file op de snelwegen, in 2013 was dat al 39,37 kilometer. 

Dit is de top-3 van zwaarste filedagen in het afgelopen jaar in beelden. 

12 maart: een dik sneeuwtapijt legt het verkeer in het hele land lam. Resultaat: 1671 kilometer file. 

11 maart: opnieuw een sneeuwdag, met 645 kilometer file tot gevolg

26 april:er staat 395 kilometer file door een dodelijk verkeersongeval op de N49. In Vrasene blijft de weg de hele avondspits afgesloten in beide richtingen. 

Het afgelopen jaar stond er gedurende 937 uur meer dan honderd kilometer op de snelwegen. Dat was alleen meer in 2010. Gedurende 36,5 uur stond er meer dan 300 kilometer. 

Volgens mobiliteitsorganisatie Touring zullen de files nog toenemen zolang een aantal maatregelen niet worden gerealiseerd op het terrein. “Gedurende meer dan 20 jaar werd er niet geïnvesteerd in ons wegennet. Het is dringend tijd om de bestaande knelpunten, goed voor de structurele files, weg te werken. Die punten zijn bekend. Er moet ook werk gemaakt worden van een efficiënter incidentmanagement. Incidenten zijn verantwoordelijk voor 8 miljoen verliesuren per jaar en maken dat de lange files ook veel langer blijven staan op onze wegen."

Bron cijfers: Touring Mobilis