Gangster Farid 'le Fou' krijgt 11.000€

Farid ‘le Fou’ Bamouhammad, één van de bekendste gedetineerden van het land, krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro voor de onmenselijke en onterende behandelingen na een incident in december 2007 in de gevangenis van Itter. Dat heeft de correctionele rechtbank van Nijvel beslist. Voor die behandeling zijn volgens de rechtbank twee directieleden en een hoofd van de cipiers verantwoordelijk. Farid zelf is dan weer schuldig aan het beledigen en bedreigen van gevangenispersoneel.

‘Le Fou’ had een klacht ingediend tegen drie cipiers en drie directieleden van de gevangenis. Hun advocaten vroegen de vrijspraak, omdat ze volgens hen niets anders hebben gedaan de regels toegepast. De rechtbank heeft tijdens het vonnis de onmenselijke behandeling verworpen maar behoudt wel de onterende behandeling. De rechtbank oordeelde namelijk dat het gedrag van Farid Bamouhammad niet van die aard was dat hij in de isoleercel zowel aan handen als voeten geboeid moest worden. De toenmalige gevangenisdirecteur, een co-directrice en een hoofd van de cipier zijn hiervoor nu dus verantwoordelijk geacht. De agenten die bedreigd werden door Farid kregen een symbolische euro.

Bamouhammad staat bekend als een van de onhandelbaarste gedetineerden van het land. Hij werd al tientallen keren overgeplaatst, en wegens zijn slechte naam gingen cipiers al verschillende keren in staking als hij naar hun gevangenis werd overgeplaatst.