Nog geen therapie jonge criminelen

De regering heeft de mogelijkheid voor jeugdrechters om therapie op te leggen aan minderjarigen met psychische problemen met twee jaar uitgesteld. Dat schrijft De Standaard  op basis van een artikel dat net voor nieuwjaar verscheen in het Staatsblad.

De hervorming van het jeugdrecht werd al in 2006 door het parlement goedgekeurd, maar is nog steeds niet helemaal in werking getreden. Doel was onder meer om jongeren minder snel in een instelling terecht te laten komen, maar de jeugdrechter ambulante maatregelen te laten opleggen. Het gaat dan over psychologische of psychiatrische therapie, een behandeling bij een dienst voor seksuele opvoeding of alcohol- en drugstherapie.

"Dit uitstel heeft een grote impact", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in De Standaard. "Als een zestienjarige feiten pleegt, dan moet hij daar uiteraard op worden aangesproken, maar er moet ook worden gekeken naar de achterliggende problematiek. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is die vaak psychiatrisch of psychologisch. Vandaag komen heel wat jongeren niet terecht op de plaats waar ze de gepaste psychiatrische hulp krijgen."