Een op de drie zieke leraars heeft stress

Stress, burn­out en de­pressie zijn met rui­me voorsprong de belang­rijkste oorzaken van ziek­te bij leerkrachten. Eén leraar op de drie die thuisblijft omdat hij ziek is, doet dat na psychische problemen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

In 2012 namen Vlaamse leraars samen zowat 800.000 ziek­tedagen op omwille van ‘psychosociale aandoe­ningen’. Ter vergelijking: de op een na belangrijkste aandoening, gewrichts­problemen, hield de leer­krachten 230.000 dagen thuis. De psychische problemen komen het vaakst voor bij leerkrachten bo­ven 56 jaar: daar zijn ze goed voor bijna de helft van de ziektedagen.

Specialisten reageren niet verrast op de cijfers, die opgevraagd werden door Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V). "Het overkomt vaker mensen die voor hun werk veel contact moeten heb­ ben met andere mensen", zegt zegt Anke Luts van ISW Limits, een spin-off van de KU Leuven die het welzijn op de werkvloer wil verhogen. "Leerkrachten hebben er onder andere ook onder te lijden dat ouders en kinderen veeleisender worden en dat er veel administratie bij komt kijken."