Blamage voor het Antwerpse gerecht

Er kan op geen enkele manier nog iets gedaan worden aan het vrijkomen van de bendeleden, zegt VTM NIEUWS-journalist Wouter Bruyns. De vrijlating kwam er na een beslissing van het hof van beroep en niets kan dat ongedaan maken. Er is wel nog het Hof van Cassatie, maar die spreekt zich enkel uit over fouten die tijdens het proces zijn gemaakt, niet over procedurefouten. Dit is dus volledig op het conto van het Antwerpse gerecht te schrijven.