Milquet stopt met nationale politiek

Joëlle Milquet zal bij de verkiezingen van 25 mei de regionale cdH-lijst in Brussel trekken. Dat betekent dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken de nationale politiek verlaat. Milquet bekleedde de afgelopen meerdere minsterposten op federaal niveau en was ook jarenlang vicepremier.

‘Madame Non’, dat zal voor velen misschien wel de eerste associatie zijn met de naam Joëlle Milquet in de nationale politiek. Als cdH-voorzitter moest ze in 2007 na de verkiezingen mee onderhandelen over de regeringsvorming. Het werd een ellenlange onderhandeling, met Milquet vaak in een prominente rol, namelijk die van de weigeraar.

Milquet nam in 2008 de post van minster van Werk, Gelijke Kansen en Migratie en Asiel. Ze was ook meteen vicepremier. Na de verkiezingen van 2010 schreef ze mee aan de zesde staatshervorming. Sinds 6 december 2011 is ze minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en ook vicepremier.