Minder treinen negeren rood licht

Afgelopen jaar zijn er 56 treinen op de hoofdsporen van het Belgische spoorwegnet door het rood licht gereden. In 2012 waren dat er nog 75. In vergelijking met 2010 gaat het zelfs om een halvering. Dat schrijven De Standaard, La Libre Belgique en la Dernière Heure.

Een trein die door het rood licht rijdt, wordt niet altijd als een potentieel gevaarlijke situatie gezien. Dat wordt het wel, als die trein bijvoorbeeld aan een wissen een ander spoor kruist. Vorig jaar ging het om 29 gevaarlijke situaties, een lichte daling sinds 2012.

Op de nevensporen, zoals uitwijktrajecten en rangeertreinen, is het aantal treinen die het rood licht negeerden, dan weer gestegen, van 42 naar 44. Daar is het risico heel wat kleiner omdat het gaat om treinen zonder passagiers en omdat de snelheid er laag ligt.

Volgens Infrabel en de NMBS is de lichte algemene verbetering te danken aan meer sensibilisering en de verdere ingebruikname van hoogtechnologische apparatuur op de trein en het spoor. Het gaat dan om systemen die de trein automatisch tot stilstand brengen als de bestuurder een rood licht negeert of als hij tegen een te hoge snelheid een sein nadert.