Teleblok morgen terug beschikbaar

Vanaf morgen is Teleblok opnieuw bereikbaar voor studenten. De gratis en anonieme telefoon- en chatlijn moedigt studenten en hun omgeving aan om elkaar te steunen tijdens de examenperiode. Uit cijfers blijkt dat de helft van de oproepen naar Teleblok te maken heeft met stress.

"Stress kan voor studenten verlammend werken waardoor twijfels en faalangst de bovenhand nemen. Op zo'n moment is stoom afblazen essentieel. Praten met iemand en je hart luchten, geeft vaak dat extra duwtje in de rug om er opnieuw stevig tegenaan te gaan. 52 procent van de oproepen naar Teleblok zijn stressgerelateerd", zegt coördinator Kathleen Devos. "We krijgen op jaarbasis zo'n 800 oproepen binnen, gespreid over de twee grote examenperiodes. We leren daaruit dat de studenten zichzelf de laatste jaren een enorme druk opleggen om te slagen.

De invloed van de omgeving bepaald veel: facebookposts van medestudenten over de voortgang in de studieplanning, twijfel zaaien over de leerstof net voor de start van een examen, de 'goedbedoelde' vragen van bezorgde ouders, ... Dat zijn enkele voorbeelden die het meest voorkomen tijdens de gesprekken.

Onder het motto "Share your stress" wil Teleblok de studenten de komende weken aansporen om elkaar te steunen. Teleblok is van 8 tot en met 29 januari elke dag van 18 tot 23 uur bereikbaar via chat op www.teleblok.be. Bellen kan tussen 18 en 20.30 uur op het gratis nummer 0800 13 14 4.