Spontane staking bij Ivago Gent

Er is een spontane staking uitgebroken bij Ivago, de Gentse intercommunale voor huisvuilophaling. De actie is het gevolg van het pestgedrag van een leidinggevende bij de dispatching. Voorlopig wordt er geen huisvuil opgehaald. “De directie onderhandelt nu met de vakbonden om het conflict op te lossen, maar het is niet zeker of dat vandaag zal lukken”, zegt Dirk Van Himste van het ACOD.

"Volgens onze militanten is 'pestgedrag' van leidinggevenden de oorzaak.Het probleem is voornamelijk gestart op de dispatching, één persoon zou het de ploegen op de baan moeilijk maken", zegt Van Himste nog. Het probleem is niet nieuw en werd in het verleden al aangekaart.

Het is dus niet duidelijk of de huisvuilwagens vandaag nog zullen uitrijden om het huisvuil op te halen. Ook de recyclageparken zijn dicht. De ontevreden werknemers zouden het werk enkel hervatten als de leidinggevende opstapt of overgeplaatst wordt.