Transfer van 4300 ambtenaren in 2015

Op 1 januari 2015 moeten 4366 federale ambtenaren verhuizen naar het bestuur van een gewest of gemeenschap. Dat is een gevolg van de overdracht van bevoegdheden die werd afgesproken bij de staatshervorming. Vanuit gewesten en gemeenschappen klinkt het echter dat de federale besturen dit aantal opzettelijk hebben onderschat. Dat schrijft Le Soir.

De kabinetten van de premier en van de staatssecretarissen bevoegd voor de institutionele hervormingen hadden elk federaal bestuur gevraagd om op te lijsten hoeveel ambtenaren bezig zijn met bevoegdheden die bij de staatshervorming worden overgedragen.

Het resultaat werd onlangs gecommuniceerd aan de gewesten en gemeenschappen. Maar volgens hen klopt dit aantal niet en zijn er in werkelijkheid meer ambtenaren bezig met die bevoegdheden.

Aan federale zijde wijst men erop dat de "cijfers wel degelijk verzameld zijn door de besturen, maar dat ze werden gevalideerd door het interfederaal korps van de inspectie van financiën", waarin vertegenwoordigers zitten van alle ministers van Begroting, dus ook de regionale.