Dossier Vakbondsacties

Vakbonden vechten GAS-wet aan

De christelijke vakbond ACV en de socialistische ABVV trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe GAS-wet. Ze vragen dat de wet over de gemeentelijke administratieve sancties vernietigd wordt, onder meer omdat de actievrijheid er "in onaanvaardbare mate" door beknot kan worden. 

 

Eerder trokken ook de Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten al naar het Grondwettelijk Hof. De bonden merken op dat een burgemeester dankzij de nieuwe GAS-wet "eenzijdig, zonder verwittiging en zeer makkelijk" zal kunnen beslissen om gedurende een maand een plaatsverbod op te leggen voor openbare plaatsen. Zo'n verbod is mogelijk "in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen", aldus de bonden. Ze wijzen erop dat het verbod ook tot twee keer verlengd kan worden.

 

Advocaat Jan Buelens van Progress Lawyers Network, dat de procedure zal voeren namens ACV en ABVV, zegt dat de nieuwe GAS-wet "strijdig is met de fundamentele rechten en vrijheden zoals die zijn opgenomen in de grondwet en in internationale verdragen". "Vakbonden worden nu al geconfronteerd met het gebruik van GAS-sancties om vreedzaam protest te bestrijden", duidt hij, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van pamfletten. Wat het plaatsverbod betreft, "dat is zo ruim dat het zo goed als de hele gemeente kan bestrijken", aldus nog Buelens. "De burgemeester kan het zelfs zonder verwittiging opleggen." Daarbij komen ook vakbondsacties in het vizier.